En utbildningsplats för människor som
arbetar i byggbranschen.

Redo att boka?

Utbildning för en arbetsplats i Harmoni

Säkerhetsparken är en anläggning där människor som arbetar i byggbranschen ges möjlighet att diskutera säkerhet och reflektera kring beteende och attityder. Vi ökar förståelsen för hur beteenden påverkar de beslut som fattas på arbetsplatsen individuellt och i grupp. Vi rekommenderar även beställare och BAS-P att gå utbildningen då mycket kan undvikas redan i projektens tidiga skeden

Hur det fungerar före och under utbildningen

Före utbildningen blir ni kontaktade för att gå igenom de stationer och scenarion som passar er verksamhet bäst.

Utbildningen pågår mellan 4–6 timmar. Gruppen får gå igenom goda och mindre goda exempel vägledda av er handledare genom att få:

  • SE
  • HÖRA
  • GÖRA
  • REFLEKTERA
För skolor och byggorienterade utbildningar

AFA Försäkring och Byggbranschens Säkerhetspark har ingått ett samarbete i syfte att skapa tryggare och säkrare arbetsplatser och praktikplatser.  

AFA Försäkring kommer att bidra till Säkerhetsparken genom ett treårigt samarbete, som syftar till att utveckla ett utbildningskoncept och erbjuda landets skolor och utbildningar, med koppling till byggbranschen, säkerhetsträning och övning vid Säkerhetsparken belägen ute vid Arlanda flygplats.

Projektet och samarbetet med AFA Försäkring ska bidra till visionen ”Tryggare och säkrare arbetsplatser och praktikplatser med noll olyckor” och skapa förutsättningar för landets gymnasieskolor, högskolor och universitet att införa koncept och metoder för anpassad praktisk säkerhetsträning i sina befintliga utbildningar.

Syftet med projektet är att erbjuda landets skolor och utbildningar kostnadsfri praktisk säkerhetsträning vid säkerhetsparken.                   

 Länk till AFA Försäkring i Samarbete med Byggbranschens Säkerhetspark:   https://www.afaforsakring.se/forebyggande/byggbranschens-sakerhetspark/

Utbildningen för skolor är kostnadsfri! Vill du veta mer eller anmäla till en utbildningsdag för er skola, ta kontakt med:

Håcan Eskilsson, Mobil: 0730-71 75 12, Tele: 08-698 58 42

E-post:  hacan.eskilsson@byggforetagen.se

   

IVPAR – Samarit och räddningsgruppsutbildning

Är det du som ska planera, leda och hantera allvarliga arbetsplatsolyckor på din byggarbetsplats? Erfarenheter visar att de flesta oönskade händelser som uppstår i akuta situationer, där liv och hälsa står på spel, ofta uppstår på grund av mänskliga faktorer.

I den här utbildningen får du lära dig vad du ska göra innan ambulans och räddningstjänst är på plats och hunnit etablera sig. Vi fokuserar på olyckans första 10 minuter och de följande 60 minuter – tiden då flest liv räddas, vid allvarliga olyckor. Du kommer att lära dig mer om planering, teamarbete, beslutsfattning och situationsförståelse, kopplat till verktyg och metoder vid livräddning.

https://buc.se/utbildningar/ivpar-samarit-och-raddningsgruppsutbildning/

Utbildningen vänder sig till

Utbildningen vänder sig till ledningsgrupper, yrkesarbetare, arbetsledare, platschefer, skyddsombud, projektörer, beställare, elever, lärlingar, lärare, studenter, arbetsledare, leverantörer och forskare.

Förkunskaper

Samtliga kursdeltagare ska ha genomgått branschens webbutbildning Safe Construction Training.

Intresseanmälan

Byggbranchens Säkerhetspark

Fyll i formuläret om du är intresserad av att företagsanpassa denna utbildning eller vill veta mer så kontaktar vi dig.