Företagsanpassad utbildning


Gå vår företagsanpassade utbildning i säkerhet, arbetsmiljö och ledarskap i byggbranschen – för ett säkert arbetsliv i harmoni

Vi erbjuder utbildning för människor som arbetar i byggprocessen en verklighetsbaserad insikt och kunskap om de risker som närvaro på en byggarbetsplats innebär. Vi vänder oss till ledningsgrupper, yrkesarbetare, arbetsledare, platschefer, skyddsombud, projektörer, beställare, arbetsledare och leverantörer. Utbildningen är företagsanpassad varför alla i den egna organisationen bör gå samtidigt för att skapa samsyn i projekten, den egna kulturen och göra verklig skillnad.

HUR GÅR UTBILDNINGEN TILL

Här praktiserar ni säkerhet, god arbetsmiljö, samt reflekterar över beteenden och attityder som påverkar de beslut som fattas på arbetsplatsen. Vi ökar förståelsen för de olika rollerna genom hela byggprocessen och hur vi kan påverka den fysiska och psykiska arbetsmiljön i tidigt skede. Därmed läggs grunden för en säkerhetskultur och en bygg- och anläggningssektor med färre antal olyckor och tillbud, samt hur vi kan förebygga arbetsskador och arbetssjukdomar.

Utbildningen startar inomhus i klassrum där vi diskuterar frågeställningar och olika scenarier kring hälsa, beteenden och arbetsmiljö och samtidigt som vi lär känna varandra. Beroende på era behov och vilken slags verksamhet ni bedriver samt vad ni själva efterfrågar, går vi ut i säkerhetsparken till de stationer som är relevanta för just er grupp för att reflektera och diskutera över olika tänkbara scenarier ute vid våra stationer. Utbildningen tar drygt 5 timmar totalt hos oss inklusive lunchpaus.

När ni gått vår utbildning finns möjlighet för deltagarna att få den nya kompetensen registrerad i ID06 kompetensdatabas om samtycke lämnats. Läs om hur ni lämnar samtycke här >

Ladda ner vår broschyr här >

PRIS

Kontakta oss för prisinformation. Vi utbildar ett företag/organisation i taget och erbjuder därför inga öppna utbildningar i dagsläget eftersom vi tror att människor öppnar upp sig bättre och är mer villiga att diskutera olika scenerier i den egna organisationen.

FÖRKUNSKAPER

Vi ser gärna att deltagarna har genomfört Safe Construktion Training – en webbaserad utbildning om byggbranschen och arbetsmiljö – innan ni kommer till Säkerhetsparken.
Safe Constrution Training >

Kontakta oss