Stationer och scenarier

Scenarier och områden för diskussion

Säkerhetsparken är en plats för utbildning för alla som arbetar inom bygg. Vi har en 15 000 kvm stor simulerad byggarbetsplats med olika scenarier och områden där vi för diskussioner och reflekterar, till exempel grävda schakter, arbete på hög höjd, vibration och buller.

På utbildningen reflekterar vi över olika beteenden vid våra uppbyggda scenarier och skapar en bättre insikt över det egna beteendet. Vi övar på förmågan att lösa problem, samarbeta och övertyga andra.

Tillsammans med er väljer vi ut de scenarier som är relevanta för ert företag när ni är hos oss på utbildning. Har ni egna önskemål eller funderingar över upplägg går det självklart bra att ta kontakt med oss innan bokat datum för en så bra utbildning som möjligt. Vi skräddarsyr utbildningen efter er varför vi utbildar ett företag per tillfälle.

En bild som visar person

Automatiskt genererad beskrivning

OMRÅDEN FÖR DISKUSSIONER

Introduktion och incheckning – Beteendebaserad Säkerhet (BBS)
Roller och ansvar
Ergonomi – Ett hållbart arbetsliv
Arbete på höjd
Bygg och arbetsställningar
Arbete med väggform
Tunga element
Arbete med lift
Handhållna maskiner – vibrationer och förlorad kontroll
Kvartsdamm och asbest
Säkring av verktyg
Buller
Tunga fordon
Säkert schakt
Arbete vid väg
Lossning
Brand
Bro
Tornkran

Summering och utcheckning – vad tar vi med oss tillbaka till våra arbetsplatser?

Kontakta oss