Stationer och Scenarion

Stationer och scenarion

Säkerhetsparken är uppbyggd med olika stationer och scenarion som vi tillsammans med er väljer efter vad som är relevant för er grupp just denna dag.

Riskuppfattning är ju individuell och vi påverkas av erfarenheter. Genom att reflektera över beteenden vid våra uppbyggda stationer och scenarion skapar vi en god insikt över det egna beteendet. I grupp tränar vi upp vår helhetssyn, självinsikt och förmåga att lösa problem, samarbeta och övertyga andra.

Har ni övriga önskemål eller funderingar över upplägg går det självklart bra att ta kontakt med oss innan bokat datum för en så bra utbildning som möjligt.

En bild som visar person

Automatiskt genererad beskrivning

Parkens stationer

Introduktion och incheckning – Beteendebaserad Säkerhet (BBS)
Roller och ansvar
Ergonomi – Ett hållbart arbetsliv
Arbete på höjd
Bygg och arbetsställningar
Arbete med väggform
Tunga element
Arbete med lift
Handhållna maskiner – vibrationer och förlorad kontroll
Kvartsdamm och asbest
Säkring av verktyg
Buller
Tunga fordon
Säkert schakt
Arbete vid väg
Lossning
Brand
Bro
Tornkran

Summering och utcheckning – vad tar vi med oss tillbaka till våra arbetsplatser?

Kontakta oss