Utbildning för elever

Byggbranschens Säkerhetspark har ingått ett samarbete med Afa Försäkring i syfte att skapa tryggare och säkrare arbetsplatser och praktikplatser.

AFA Försäkring bidrar ekonomiskt till Säkerhetsparken genom ett samarbete mellan åren 2020-2023 där vi tillsammans kan erbjuda landets skolor och utbildningar, med koppling till byggbranschen, säkerhetsträning och teori vid Säkerhetsparken belägen ute vid Arlanda flygplats. Utbildningen för skolor är genom samarbetet kostnadsfritt.

Projektet och samarbetet med AFA Försäkring ska bidra till visionen ”Tryggare och säkrare arbetsplatser och praktikplatser med noll olyckor” och skapa förutsättningar för landets gymnasieskolor, högskolor och universitet att införa koncept och metoder för anpassad praktisk säkerhetsträning i sina befintliga utbildningar.

Kika på hur det kan se ut på elev-utbildningen:

Läs om samarbetet på Afa Försäkrings hemsida:
https://www.afaforsakring.se/forebyggande/byggbranschens-sakerhetspark/

Vill du veta mer eller anmäla till en utbildning för er skola, ta kontakt med utbildaren och skolansvariga Håcan Eskilsson.

Mobil: 0730-71 75 12
Tfn: 08-698 58 42
E-post: hacan.eskilsson@byggforetagen.se