Om Säkerhetsparken

Om Säkerhetsparken

Vi är en samlingsplats där vi utbildar företag, organisationer och andra intressenter i och runt byggbranchen. Här har vi också ha möten, events och erfarenhetsutbyten i en miljö som stimulerar utveckling och innovation inom arbetsmiljö, hälsa och säkerhet på en neutral branschgemensam plats. 

Vi har anläggning på 15 000 m2 där alla människor som arbetar i byggprocessen ges möjlighet att gå olika utbildningar och reflektera kring beteende och attityder. 

Vi arbetar kontinuerligt med att utöka vårt utbud och anpassa det till branschens utveckling och våra medlemmars behov – för att alltid vara i framkant i samhällsutvecklingen och skapa ett arbetsliv i harmoni.

Se – höra – göra – reflektera

Genom att se, höra, göra och reflektera skapas förståelser för individens ansvar samt för hela byggprocessen. Få en förståelse över vilka attityder och beteenden som behövs för att skapa en säkerhetskultur med färre arbetsskador och sjukdomar. 

Att reflektera över hur vi börjar vår arbetsdag, hur gör vi med arbetsberedningar och riskanalyser morgonmöten. Att få en förståelse över hur det enskilda beteendet påverkar ute på arbetsplatsen, samt hur en god projektering kan hjälpa till att skapa goda förutsättningar för att undvika arbetsskador och sjukdomar.

– Björne Karlsson, verksamhetschef berättar:

”Vi vill vara en naturlig mötesplats till förbättrad arbetsmiljö och säkerhet genom hela byggprocessen, samt möjligheten till påverkan för innovation och forskning i byggbranschen. Vi uppmuntrar alla bolag i processen att bli medlemmar. Kontakta oss!”

Ägarskap

Från den 1 juli 2023 är Säkerhetsparken en del av Byggföretagen, en bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg-, anläggnings- och specialföretag som vill bygga Sverige på schyssta grunder. 

Innan den 1 juli drevs Säkerhetsparken som en ekonomisk förening, Byggbranschens Säkerhetspark Kolsta ekonomisk förening.

Föreningen bildades formellt våren 2019 och var ett initiativ taget av Byggföretagen och branschens aktörer. Medlemmarna beslutade om inriktning, utveckling och framtid. 

Konceptet kommer från Finland och i Sverige byggde vi upp den branschgemensamma Säkerhetsparken med invigning oktober 2019. 

Kontakta oss!