Verksamheten

Vi utbildar alla i byggprocessen

Säkerhetsparken är en utbildningsplats på 15 000 m2 där alla människor som arbetar i byggprocessen är välkomna att gå våra utbildningar och reflektera kring beteende och attityder.  Vi reflekterar över hur vi börjar vår arbetsdag, hur vi gör med arbetsberedningar och riskanalyser på morgonmöten. Vi ökar förståelsen över hur det enskilda beteendet påverkar oss ute på arbetsplatsen. Hur en bra projektering kan hjälpa till att skapa goda förutsättningar för att undvika arbetsskador och sjukdomar.

Målgrupper

Vi utbildar ledningsgrupper, yrkesarbetare, arbetsledare, platschefer, skyddsombud, projektörer, beställare, elever, lärlingar, lärare, studenter, arbetsledare, leverantörer och forskare. Vi ser gärna att beställare i alla led samt finansiärer och försäkringsbolag kommer på utbildning.

Mötesplats för branschsamverkan

Vi är också en mötesplats för branschsamverkan och utveckling av arbetsmiljö-hälsa och säkerhet. Här har vi också möten, events och erfarenhetsutbyten i en miljö som stimulerar utveckling och innovation inom arbetsmiljö på en neutral branschgemensam plats.

Samarbeten och leverantörer

Vi har många partners som stöttat med uppbyggnaden av parken. Vi letar alltid nya kontakter och samarbeten, kontakta oss för möte – är vi helt rätt för varandra och kan lyfta våra verksamheter genom ett samarbete.

Lägg era startmöten i Säkerhetsparken

Säkerhetsparken är en utmärkt plats för startmöten. Genom att lägga startmötet i Säkerhetsparken blir fler medvetna om vilka risker som går att förebygga redan i tidiga skeden. Fråga oss om hur just ert startmöte kan läggas upp på bästa sätt.

”Vi vill vara en naturlig mötesplats till förbättrad arbetsmiljö och säkerhet genom hela byggprocessen, samt möjligheten till påverkan för innovation och forskning i byggbranschen. Vi uppmuntrar alla bolag i processen att bli medlemmar. Kontakta oss!”

– Björne Karlsson, verksamhetsledare.

Ägarskap

Från den 1 juli 2023 är Säkerhetsparken en del av Byggföretagen, en bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg-, anläggnings- och specialföretag som vill bygga Sverige på schyssta grunder.

Innan den 1 juli drevs Säkerhetsparken som en ekonomisk förening, Byggbranschens Säkerhetspark Kolsta ekonomisk förening.

Föreningen bildades formellt våren 2019 och var ett initiativ taget av Byggföretagen och branschens aktörer. Medlemmarna beslutade om inriktning, utveckling och framtid.

Konceptet kommer från Finland och i Sverige byggde vi upp den branschgemensamma Säkerhetsparken med invigning oktober 2019.

Kontakta oss om du vill veta mer eller boka en utbildning