Om oss

Om oss

Säkerhetsparken är idag en anläggning på 15 000 m2 där människor som arbetar i byggprocessen ges möjlighet att i grupp praktisera säkerhet och reflektera kring beteende och attityder. Vi ökar förståelsen för hur beteenden påverkar de beslut som fattas på arbetsplatsen, individuellt och i grupp. Vi rekommenderar även beställare och BAS-P att gå utbildningen då mycket kan undvikas redan i projektens tidiga skeden.

Säkerhetsparken drivs av en ekonomisk förening, som formellt bildades våren 2019, där medlemmarna beslutar om inriktning, utveckling och framtid. Konceptet kommer från Finland, där man idag har tre säkerhetsparker, och i Sverige byggde vi upp vår branschgemensamma Säkerhetspark med invigning oktober 2019. 

Föreningen Byggbranschens säkerhetspark Kolsta ekonomisk förening är ett initiativ taget av Byggföretagen och branschens aktörer. 

Se – höra – göra – reflektera

Utbildning i säkerhetsparken har ett annat fokus än kunskaps- och faktainriktade utbildningar. I säkerhetsparken handlar det om att relatera till sin egen, arbetsgruppen och andra aktörers förhållning till säkerhetskulturella frågeställningar och utmaningar. Genom att se, höra, göra och reflektera skapas förståelser för individens ansvar samt för hela byggprocessen. Få en förståelse över vilka attityder och beteenden som behövs för att skapa en säkerhetskultur med färre arbetsskador och sjukdomar. 

Att reflektera över hur vi börjar vår arbetsdag, hur gör vi med arbetsberedningar och riskanalyser morgonmöten. Att få en förståelse över hur det enskilda beteendet påverkar ute på arbetsplatsen, samt hur en god projektering kan hjälpa till att skapa goda förutsättningar för att undvika arbetsskador och sjukdomar.

Att vara en fysisk samlingsplats för branschsamverkan och utveckling av arbetsmiljö-hälsa och säkerhet

Erfarenheter från Finland är att säkerhetsparkerna i sig blir en naturlig fysisk samlingsplats för utbildningar, möten och erfarenhetsutbyten, en miljö som stimulerar utveckling och innovation inom arbetsmiljö, hälsa och säkerhet på en neutral branschgemensam plats.

”Att vara en naturlig plats till förbättrad arbetsmiljö och säkerhet genom hela byggprocessen, samt möjligheten till påverkan för innovation och forskning i byggbranschen”

– Björne Karlsson, verksamhetschef. Vi uppmuntrar alla bolag i processen att bli medlemmar. 

Kontakta oss!