Målgrupper

Säkerhetsparkens utbildningen vänder sig till alla i byggprocessen

Säkerhetsparken ska vara en fysisk samlingsplats för branschsamverkan och utveckling av arbetsmiljö-hälsa och säkerhet. En miljö som stimulerar utveckling och innovation inom arbetsmiljö, hälsa och säkerhet på en neutral branschgemensam plats.

För vem

Kunder

är exempelvis ledningsgrupper, yrkesarbetare, arbetsledare, platschefer, skyddsombud, projektörer, beställare, elever, lärlingar, lärare, studenter, arbetsledare, leverantörer och forskare. 

Medlemmar

är aktörer i och kring bygg-och anläggningssektorn.

Beställare i alla led

samt finansiärer och försäkringsbolag.

Startmöte i Säkerhetsparken

Säkerhetsparken är en utmärkt plats för startmöten. Genom att lägga startmötet i Säkerhetsparken blir fler medvetna om vilka risker som går att förebygga redan i tidiga skeden. Fråga oss om hur just ert startmöte kan läggas upp på bästa sätt.

”Vi vill vara en naturlig plats till förbättrad arbetsmiljö och säkerhet genom hela byggprocessen, samt möjligheten till påverkan för innovation och forskning i byggbranschen.”

– Björne Karlsson, verksamhetschef. Vi uppmuntrar alla bolag i processen att bli medlemmar. 


Kontakta oss