Målgrupper

Säkerhetsparkens utbildningen vänder sig till alla i byggprocessen.

Kunder är exempelvis ledningsgrupper, yrkesarbetare, arbetsledare, platschefer, skyddsombud, projektörer, beställare, elever, lärlingar, lärare, studenter, arbetsledare, leverantörer och forskare. 

Medlemmar är aktörer i och kring bygg-och anläggningssektorn.

Beställare i alla led, samt finansiärer och försäkringsbolag

Säkerhetsparken ska vara en fysisk samlingsplats för branschsamverkan och utveckling av arbetsmiljö-hälsa och säkerhet. En miljö som stimulerar utveckling och innovation inom arbetsmiljö, hälsa och säkerhet på en neutral branschgemensam plats.

”Att vara en naturlig plats till förbättrad arbetsmiljö och säkerhet genom hela byggprocessen, samt möjligheten till påverkan för innovation och forskning i byggbranschen”

– Björne Karlsson, verksamhetschef. Vi uppmuntrar alla bolag i processen att bli medlemmar. 

Kontakta oss