Målgrupper

Vi utbildar alla i byggprocessen

Säkerhetsparken är en utbildnings- och samlingsplats för branschsamverkan och utveckling av arbetsmiljö-hälsa och säkerhet. En miljö som stimulerar utveckling och innovation inom arbetsmiljö, hälsa och säkerhet på en neutral branschgemensam plats.

Vi utbildar företag, organisationer och myndigheter

Exempelvis ledningsgrupper, yrkesarbetare, arbetsledare, platschefer, skyddsombud, projektörer, beställare, elever, lärlingar, lärare, studenter, arbetsledare, leverantörer och forskare. Beställare i alla led samt finansiärer och försäkringsbolag.

Samarbeten och leverantörer

Vi har flera partners som stöttat med uppbyggnaden av parken. Vi letar alltid nya kontakter och samarbeten, kontakta oss för möte – är vi helt rätt för varandra och kan lyfta våra verksamheter genom ett samarbete.

Lägg era startmöten i Säkerhetsparken

Säkerhetsparken är en utmärkt plats för startmöten. Genom att lägga startmötet i Säkerhetsparken blir fler medvetna om vilka risker som går att förebygga redan i tidiga skeden. Fråga oss om hur just ert startmöte kan läggas upp på bästa sätt.

”Vi vill vara en naturlig plats till förbättrad arbetsmiljö och säkerhet genom hela byggprocessen, samt möjligheten till påverkan för innovation och forskning i byggbranschen.”

– Björne Karlsson, verksamhetschef. Vi uppmuntrar alla bolag i processen att bli medlemmar. 

Kontakta oss