Utbildning för företag

Utbildning för företag

Säkerhetsparken erbjuder människor som arbetar i byggprocessen en verklighetsbaserad insikt och kunskap om de risker som närvaro på en byggarbetsplats innebär.  Utbildningen vänder sig till ledningsgrupper, yrkesarbetare, arbetsledare, platschefer, skyddsombud,...