Säkerhetsparken erbjuder människor som arbetar i byggprocessen en verklighetsbaserad insikt och kunskap om de risker som närvaro på en byggarbetsplats innebär. 

Utbildningen vänder sig till ledningsgrupper, yrkesarbetare, arbetsledare, platschefer, skyddsombud, projektörer, beställare, elever, lärlingar, lärare, studenter, arbetsledare, leverantörer och forskare. Utbildningen bygger på att vi diskuterar och reflekterar tillsammans och vänder på olika begrepp och frågeställningar. 

HUR GÅR UTBILDNINGEN TILL

Utbildningen startar med att vi diskuterar olika frågeställningar kring hälsa och arbetsmiljö och samtidigt lär vi känna varandra. Beroende på era behov och vilken slags verksamhet ni bedriver samt vad ni själva efterfrågar, diskuterar vi fram vilka stationer som är relevanta för er ute i säkerhetsparken. Utomhus reflekterar och diskuterar vi tillsammans över olika scenarion som uppstår på en byggarbetsplats vid de olika stationerna.

Utbildningen startar inomhus ca 1,5 timme där vi diskuterar frågeställningar kring hälsa, beteenden och arbetsmiljö. Efter det går vi ut i parken till de stationer som är relevanta för just er grupp för att reflektera och diskutera över olika tänkbara scenarion. Utbildningen tar ca 5 timmar totalt hos oss.

När ni gått vår utbildning finns möjlighet att få kompetensen registrerad i ID06 kompetensdatabas.

Kontakta oss för prisinformation.

En bild som visar text, person, inomhus, person

Automatiskt genererad beskrivning

FÖRKUNSKAPER


Vi vill att deltagarna har genomfört Safe construktion training – en webbaserad utbildning innan ni kommer till Säkerhetsparken.

Safe Constrution Training >