Hem

En utbildningsplats för människor som
arbetar i byggbranschen.

Redo att boka?

Utbildning i Säkerhetsparken med elever från Sundsvall

Utbildning för en arbetsplats i Harmoni

Säkerhetsparken är en anläggning där människor som arbetar i byggbranschen ges möjlighet att diskutera säkerhet och reflektera kring beteende och attityder. Vi ökar förståelsen för hur beteenden påverkar de beslut som fattas på arbetsplatsen individuellt och i grupp. Vi rekommenderar även beställare och BAS-P att gå utbildningen då mycket kan undvikas redan i projektens tidiga skeden

Hur det fungerar före och under utbildningen

Före utbildningen blir ni kontaktade för att gå igenom de stationer och scenarion som passar er verksamhet bäst.

Utbildningen pågår i 5 timmar för företag (3 för skolor), gruppen får gå igenom goda och mindre goda exempel vägledda av er handledare genom att få:

  • SE
  • HÖRA
  • GÖRA
  • REFLEKTERA
Mer information För skolor och byggorienterade utbildningar

AFA Försäkring och Byggbranschens Säkerhetspark har ingått ett samarbete i syfte att skapa tryggare och säkrare arbetsplatser och praktikplatser.  

AFA Försäkring kommer att bidra till Säkerhetsparken genom ett 4-årigt samarbete, som syftar till att utveckla ett utbildningskoncept och erbjuda landets skolor och utbildningar, med koppling till byggbranschen, säkerhetsträning och övning vid Säkerhetsparken belägen ute vid Arlanda flygplats.

Projektet och samarbetet med AFA Försäkring ska bidra till visionen ”Tryggare och säkrare arbetsplatser och praktikplatser med noll olyckor” och skapa förutsättningar för landets gymnasieskolor, högskolor och universitet att införa koncept och metoder för anpassad praktisk säkerhetsträning i sina befintliga utbildningar.

Syftet med projektet är att erbjuda landets skolor och utbildningar kostnadsfri praktisk säkerhetsträning vid säkerhetsparken.

Länk till AFA Försäkring i Samarbete med Byggbranschens Säkerhetspark:   https://www.afaforsakring.se/forebyggande/byggbranschens-sakerhetspark/

https://www.afaforsakring.se/nyhetsrum/pressmeddelanden/2021/12/6-000-elever-ska-utbildas-i-byggbranschens-sakerhetspark/

Utbildningen för skolor är kostnadsfri! Vill du veta mer eller anmäla till en utbildningsdag för er skola, ta kontakt med:

Håcan Eskilsson, Mobil: 0730-71 75 12, Tele: 08-698 58 42

E-post:  hacan.eskilsson@byggforetagen.se

   

Utbildningen vänder sig till

Utbildningen vänder sig till ledningsgrupper, yrkesarbetare, arbetsledare, platschefer, skyddsombud, projektörer, beställare, elever, lärlingar, lärare, studenter, arbetsledare, leverantörer och forskare.

Förkunskaper

Samtliga kursdeltagare ska ha genomgått branschens webbutbildning Safe Construction Training.

Intresseanmälan

Byggbranchens Säkerhetspark

Fyll i formuläret om du är intresserad av att företagsanpassa denna utbildning eller vill veta mer så kontaktar vi dig.