Förkunskaper

Förkunskaper

Samtliga som skall gå utbildningen ska ha genomgått branschens webbutbildning Safe Construction Training.

Vad är Safe Construction Training?

– Det är byggbranschens egen webbaserade säkerhetsintroduktion inom byggarbetsmiljöområdet. Utbildningen finns på tio olika språk och vänder sig till alla som är verksamma i branschen, men även till elever på väg in via yrkesutbildningar och universitet. Kursen har arbetats fram av Byggföretagen i samråd med både små och stora bygg- och anläggningsföretag.

Nu blir kursen obligatorisk

Den 15 april 2020 beslutade Byggföretagens styrelse att från och med 1 juli 2021 ska ett godkänt resultat från utbildningen vara obligatorisk för alla som är verksamma vid arbetsplatser där våra medlemsföretag ansvarar för, eller samordnar arbetsmiljöfrågor. Syftet med detta beslut är att öka kunskapen om säkerhet men också för att förbättra beteende och attityder kopplat till arbetsmiljöfrågor.

Redo att boka?

Intresseanmälan

Byggbranchens Säkerhetspark

Fyll i formuläret om du är intresserad av att företagsanpassa denna utbildning eller vill veta mer så kontaktar vi dig.