Mål

Vårt mål

En fysisk samlingsplats för branschsamverkan och utveckling av arbetsmiljö-hälsa och säkerhet

Se – höra – göra – reflektera

Utbildning i säkerhetsparken har ett annat fokus än kunskaps- och faktainriktade utbildningar. I säkerhetsparken handlar det om att relatera till sin egen, arbetsgruppen och andra aktörers förhållning till säkerhetskulturella frågeställningar och utmaningar. Genom att se, höra, göra och reflektera skapas förståelser för individens ansvar samt för hela byggprocessen. Få en förståelse över vilka attityder och beteenden som behövs för att skapa en säkerhetskultur med färre arbetsskador och sjukdomar. Att Reflektera över hur vi börjar vår arbetsdag, hur gör vi med arbetsberedningar och riskanalyser morgonmöten. Att få en förståelse över hur det enskilda beteendet påverkar ute på arbetsplatsen, samt hur en god projektering kan hjälpa till att skapa goda förutsättningar för att undvika arbetsskador och sjukdomar.

Att vara en fysisk samlingsplats för branschsamverkan och utveckling av arbetsmiljö-hälsa och säkerhet

Erfarenheter från Finland är att säkerhetsparkerna i sig blir en naturlig fysisk samlingsplats för utbildningar, möten och erfarenhetsutbyten, en miljö som stimulerar utveckling och innovation inom arbetsmiljö, hälsa och säkerhet på en neutral branschgemensam plats.

”Att vara en naturlig plats till förbättrad arbetsmiljö och säkerhet genom hela byggprocessen, samt möjligheten till påverkan för innovation och forskning i byggbranschen”

– Säger Björne Karlsson

Redo att boka?

Intresseanmälan

Byggbranchens Säkerhetspark

Fyll i formuläret om du är intresserad av att företagsanpassa denna utbildning eller vill veta mer så kontaktar vi dig.