Introduktion

Vad är Byggbranschens säkerhetspark?

Helhetssyn, självinsikt, samarbete och förmåga att lösa problem.

Möjlighet att praktisera och reflektera

Byggbranschens säkerhetspark drivs av en ekonomisk förening, där medlemmarna beslutar om inriktning, utveckling och framtid.

Säkerhetsparken är en fysisk träningsanläggning där människor som arbetar i byggbranschen ges möjlighet att i grupp praktisera säkerhet och reflektera kring beteende och attityder. Vi ökar förståelsen för hur beteenden påverkar de beslut som fattas på arbetsplatsen individuellt och i grupp. Vi rekommenderar även beställare och BAS-P att gå utbildningen då mycket kan undvikas redan i projektens tidiga skeden.

Riskuppfattning är individuell. Vi påverkas av erfarenheter. Genom att reflektera över beteenden i uppbyggda stationer och scenarion skapar man en god insikt över det egna beteendet. I grupp tränar vi upp vår helhetssyn, självinsikt och förmåga att lösa problem, samarbeta och övertyga andra.

Säkerhetsparken ligger på Kolstavägen 16 vid Arlanda flygplats utanför Stockholm.

Vill du veta mer?
Kontakta verksamhetsledare Björne Karlsson på bjorne.karlsson@sverigesbyggindustrier.se eller ring +46 070-775 33 22

För landets skolor och utbildningar med inriktning mot byggsektorn

AFA Försäkring och Byggbranschens Säkerhetspark har ingått ett samarbete i syfte att skapa tryggare och säkrare arbetsplatser och praktikplatser.

AFA Försäkring kommer att bidra till Säkerhetsparken genom ett treårigt samarbete, som syftar till att utveckla ett utbildningskoncept och erbjuda landets skolor och utbildningar, med koppling till byggbranschen, säkerhetsträning och övning vid Säkerhetsparken belägen ute vid Arlanda flygplats.

Projektet och samarbetet med AFA Försäkring ska bidra till visionen ”Tryggare och säkrare arbetsplatser och praktikplatser med noll olyckor” och skapa förutsättningar för landets gymnasieskolor, högskolor och universitet att införa koncept och metoder för anpassad praktisk säkerhetsträning i sina befintliga utbildningar.

Syftet med projektet är att erbjuda landets skolor och utbildningar kostnadsfri praktisk säkerhetsträning vid säkerhetsparken.

Ni kan redan nu visa ert intresse och boka utbildning vid säkerhetsparken genom BUC.se. Utbildningar går att boka från november 2020. Projektet pågår fram till och med 2023 då nationell utvärdering ska sammanställas.

Utbildningen för skolor är kostnadsfri! Vill du veta mer eller anmäla till en utbildningsdag för er skola, kontakta Håcan Eskilsson, hacan.eskilsson@byggforetagen.se, 070-512 57 53

Hur fungerar det praktiskt före, under och efter en utbildning?

Vid anmälan väljs en handledare ut. Några dagar innan utbildningen kontaktar handledaren bokaren för att tillsammans anpassa och välja ut vilka stationer och scenarion som ska ingå i besöket.

Utbildningen pågår mellan 4–6 timmar. Gruppen får gå igenom goda och mindre goda exempel vägledda av en handledare genom att få se, höra, göra och reflektera. Ungefär en vecka efter genomförd utbildning kontaktas bokaren av ansvarig handledare som följer upp övningsgruppens utvärdering.

Redo att boka?

Intresseanmälan

Byggbranchens Säkerhetspark

Fyll i formuläret om du är intresserad av att företagsanpassa denna utbildning eller vill veta mer så kontaktar vi dig.