Grundläggande Räddningsutbildning för våra medlemsföretag

Kontakta oss för att bli medlem om ni inte redan är det: sakerhetsparken@byggforetagen.se

Anmälan

Via e-post till sakerhetsparken@byggforetagen.se

Ange företagsnamn, för- och efternamn på kontaktperson samt kontaktuppgifter till densamma (e-post och telefon).

Introduktion

Den här kursen är avsedd för dig som har behovet av en räddningsplan i en fallriskmiljö. Utbildningen förbereder er för grundläggande kunskap i räddning av nödställd i fallriskmiljö. Utbildningen är en blandning av teoretisk och praktisk träning.

Innehåll

 • Lagar och förordningar
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Risk & räddningsplaner
 • Ergonomi
 • Räddningsplanering
 • Kommunikation
 • Rankringspunkter ”tillfälliga”
 • Kontroll innan räddning påbörjas
 • Suspension syncope
 • Arbetsmoment i fallriskmiljö
 • Grundläggande räddningstekniker
 • Självevakuering / gruppevakuering
 • Grundläggande räddningstekniker i fallriskmiljö (miljöanpassat)

Efter avslutad kurs bedöms deltagarna av en kompetent tränare.

Schema

08.00 Välkomna

08.10 Introduktion

08.30 Teori grundläggande räddningstekniker

11.00 Praktik

12.00 Lunch (ordnas av deltagaren)

13:00 Praktik räddningstekniker

16:30 Avslutning & utvärdering

Förkrav

Du ska ha fyllt 18 år. Följa nationella regler och föreskrifter samt inneha grundläggande fallskydd eller motsvarande.

Pris och faktura

Pris per deltagare: 3 125 kr exkl. moms. Vi skickar ut faktura efter genomförd utbildning. Vänligen fyll i fakturauppgifter och deltagarlistan som ni får på mejl innan besöket.

exkl. moms.

Certifikat/giltighet/repetition

Utbildningen ger ett certifikat med en giltighet på 36 månader som utfärdas till er som blir godkända. ”Rekommenderat” Repetitionskurs var 36:e månad för att behålla kompetensen.

Utrustning och kläder

Vi tillhandahåller all utrustning för kursen. OM ni har med er egen utrustning ska den vara besiktad och godkänd. Kursen hålls även utomhus varför det är viktigt med kläder efter väder. Vi tillhandahåller hjälm och varselväst. Inget krav på skyddsskor.

Lunch

Enklare lunch kan ni köpa i vår Convini-butik. Det finns också möjlighet att åka iväg och äta på restaurang i närbelägen lunchrestaurang (5 min med bil). Du kan också ta med egen lunch och värma här. Vill ni förbeställa lunch och få levererat hit går det bra, vi har samarbete med Linas matsal, uppgifter nedan:

Restaurang Linas matsal 
Levererar lunch/smörgåsar/fika till Säkerhetsparken från 8 personer och uppåt. Dagens lunch inkl. smör, bröd, dryck och sallad. 

Ring och beställ på 070-740 83 49 alternativt 073-646 71 81 eller e-post: info@linasmatsal.se 

Hitta till säkerhetsparken

Byggbranschens Säkerhetspark ligger på Kolstavägen 16 i Märsta, 5–10 med bil min från Arlanda. Pendeltåg till Märsta, buss 579/583 till hållplats Tomta, 400 m promenad.