Grundläggande Räddningsutbildning för våra partners

Introduktion

Den här kursen är avsedd för dig som har behovet av en räddningsplan i en fallriskmiljö och förbereder er för grundläggande kunskap i räddning av nödställd i fallriskmiljö. Utbildningen är en blandning av teoretisk och praktisk träning. Vi kan ta emot 8 deltagare per tillfälle.

Innehåll

 • Lagar och förordningar
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Risk & räddningsplaner
 • Ergonomi
 • Räddningsplanering
 • Kommunikation
 • Rankringspunkter ”tillfälliga”
 • Kontroll innan räddning påbörjas
 • Suspension syncope
 • Arbetsmoment i fallriskmiljö
 • Grundläggande räddningstekniker
 • Självevakuering / gruppevakuering
 • Grundläggande räddningstekniker i fallriskmiljö (miljöanpassat)

Efter avslutad kurs bedöms deltagarna av en kompetent tränare.

Schema

08.00 Välkomna och introduktion
08.30 Teori grundläggande räddningstekniker
11.00 Praktik
12.00 Lunch (ordnas av deltagaren)
13:00 Praktik räddningstekniker*
16:30 Avslutning & utvärdering

Förkrav

Du ska ha fyllt 18 år. Följa nationella regler och föreskrifter samt inneha grundläggande fallskydd eller motsvarande.

Pris och faktura

Pris per deltagare: 3 125 kr exkl. moms. Lunch ingår. Vi skickar ut faktura efter genomförd utbildning. Vänligen fyll i fakturauppgifter och deltagarlistan som ni får på mejl innan besöket.

Certifikat/giltighet/repetition

Utbildningen ger ett certifikat med en giltighet på 36 månader som utfärdas till er som blir godkända. ”Rekommenderat” Repetitionskurs var 36:e månad för att behålla kompetensen.

Utrustning och kläder

Vi tillhandahåller all utrustning för kursen. Om ni har med er egen utrustning ska den vara besiktad och godkänd. Kursen hålls även utomhus varför det är viktigt med kläder efter väder. Vi tillhandahåller hjälm och varselväst. Inget krav på skyddsskor.

Lunch

Lunch ingår i priset. Vi har samarbete med Linas matsal, som ni själva beställer lunch hos. Fyll enkelt i beställningsformuläret som ni får av oss när ni bokar utbildningen. 
Ring och beställ på 070-740 83 49 alternativt 073-646 71 81 eller e-post: info@linasmatsal.se 
Hemsida https://linasmatsal.kvartersmenyn.se/

Anmälan

Anmälan och frågor skickar ni via e-post till sakerhetsparken@byggforetagen.se eller använd formuläret nedan.

Hitta till oss

Byggbranschens Säkerhetspark ligger på Kolstavägen 16 i Märsta, 5–10 med bil min från Arlanda. Pendeltåg till Märsta, buss 579/583 till hållplats Tomta, 400 m promenad.

Kontakta oss