Grundläggande fallskyddsutbildning för våra partners

Introduktion

Utbildningen förbereder er för grundläggande kunskap för arbete i en fallriskmiljö och är en blandning av teoretisk och praktisk träning, utvärdering och bedömning görs av en kompetent tränare. Vi tar emot 8 deltagare per tillfälle.

Målgrupp

Utbildningen är avsedd för dig som ska utför enklare och mer avancerade arbeten i en fallriskmiljö.

Innehåll

 • Lagar och förordningar
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Risker
 • Ergonomi
 • Arbetsplanering
 • Kommunikation
 • Förankringspunkter
 • Kontroll innan arbetet påbörjas
 • Suspension syncope
 • Arbetsmoment i fallriskmiljö
 • Tillpassning av grundläggande PPE för arbete i fallriskmiljöer
 • Arbetsmoment i fallriskmiljö (miljöanpassat)
 • Efter avslutad kurs bedöms deltagarna av en kompetent tränare.

Schema

08.00 Välkomna
08.10 Introduktion
08.30 Teori grundläggande fallskydd
11.00 Praktik Introduktion fallskydd
12.00 Lunch
13:00 Praktiskt användande av fallskydd, situationsanpassat
16:30 Avslutning & utvärdering

Förkrav

Ni ska ska ha fyllt 18 år, följa nationella regler och föreskrifter. Ingen tidigare erfarenhet krävs.

Certifikat/giltighet/repetition

Ett certifikat med en giltighet på 36 månader utfärdas för er som blir godkända. ”Rekommenderat” repetitionskurs var 36:e månad för att behålla kompetensen.

Pris och faktura

Pris per deltagare: 2 995 kr exkl. moms. Vi skickar ut faktura efter genomförd utbildning.

Utrustning och kläder

Vi tillhandahåller all utrustning för kursen. OM ni har med er egen utrustning ska den vara besiktad och godkänd. Kursen hålls även utomhus varför det är viktigt med kläder efter väder. Vi tillhandahåller hjälm och varselväst. Inget krav på skyddsskor.

Lunch

Lunch ingår i priset. Vi har samarbete med Linas matsal, som ni själva beställer lunch hos. Fyll enkelt i beställningsformuläret som ni får av oss när ni bokar utbildningen.
Ring och beställ på 070-740 83 49 alternativt 073-646 71 81 eller e-post: info@linasmatsal.se 

Anmälan

Anmälan

Via e-post till sakerhetsparken@byggforetagen.se eller använd kontaktformuläret nedan.

Hitta till säkerhetsparken

Byggbranschens Säkerhetspark ligger på Kolstavägen 16 i Märsta, 5–10 med bil min från Arlanda. Pendeltåg till Märsta, buss 579/583 till hållplats Tomta, 400 m promenad.

Kontakta oss