Byggbranschens säkerhetspark

Byggbranschens Säkerhetspark är en utbildningsanläggning där vi i grupp praktiserar säkerhet och reflekterar kring beteenden och attityder. Utbildningens olika moment ökar förståelsen för hur våra erfarenheter påverkar beslut som fattas i byggprocessen. 

Vi erbjuder människor som arbetar i byggprocessen en verklighetsbaserad insikt och kunskap om de risker som närvaro på en byggarbetsplats innebär. 

Utbildningen vänder sig till ledningsgrupper, yrkesarbetare, arbetsledare, platschefer, skyddsombud, projektörer, beställare, elever, lärlingar, lärare, studenter, arbetsledare, leverantörer och forskare. Utbildningen bygger på att vi diskuterar och reflekterar tillsammans och vänder på olika begrepp och frågeställningar. 

Genom att reflektera över beteenden och attityder i ute i Säkerhetsparkens uppbyggda stationer och scenarion skapar vi en god insikt om det egna beteendet som påverkar de beslut som fattas på arbetsplatsen. Därmed läggs grunden för en säkerhetskultur och en bygg- och anläggningssektor med färre antal olyckor och tillbud, samt färre arbetsskador och arbetssjukdomar. 

Ett arbetsliv i harmoni.

Ladda ner vår folder här > 

Lägg in Byggbranschens Säkerhetspark folder pdf här